V prieskume Európskej odborovej konfederácie (EOK) – v rámci kampane za posilnenie európskej smernice o mzdách sa zistilo, že zamestnanci, pracujúci za mzdu na úrovni chudoby, patria medzi 35 miliónov najchudobnejších Európanov, ktorí si nemôžu dovoliť letnú dovolenku.

Hoci sa za posledných desať rokov možnosť odísť na dovolenku zlepšila, väčšina rodín s nízkym príjmom si ju nemôže dovoliť.  Až 28% občanov EÚ si nemôže dovoliť odísť na týždeň na dovolenku mimo domova, no až 59,5% ľudí má príjem pod hranicou rizika chudoby (60% mediánu).

Najhoršie sú na tom Gréci, Slováci na 5. mieste od konca

Najhoršia situácia je v Grécku, kde si dovolenku nemohlo dovoliť 88,9% ľudí ohrozených chudobou, ďalej nasledovalo Rumunsko (86,8%), Chorvátsko (84,7%), Cyprus (79,2%) a Slovensko (76,1%).

Taliansko má najväčší celkový počet ľudí v tejto kategórii (7 miliónov), po ňom nasleduje Španielsko (4,7 milióna), Nemecko (4,3 milióna), Francúzsko (3,6 milióna), Poľsko (3,1 milióna). Pre celý zoznam krajín pozri tabuľku 1.

Mnohí Európania, ktorí poberajú príjem pod hranicou 60% mediánu, sú nezamestnaní alebo dôchodcovia, no do tejto skupiny patria aj milióny pracujúcich s nízkou mzdou, predovšetkým takých, ktorí poberajú zákonom stanovenú minimálnu mzdu. Tá vystavuje pracujúcich riziku chudoby v najmenej 16. členských štátoch EÚ a podľa Európskej komisie 22 miliónov pracujúcich zarába menej ako 60% mediánu.

V analýze údajov z Eurostatu, ktorú uskutočnili EOK a ETUI (Európsky odborový inštitút), sa zistilo, že za posledných desať rokov narástla v 16-ich členských štátoch nerovnosť v oblasti dovoleniek medzi tými, ktorí majú príjem nižší ako 60% mediánu a tými, ktorí majú príjem nad touto úrovňou. Napríklad v Rumunsku si 86,8% ľudí, ohrozených chudobou, nemohlo dovoliť dovolenku v porovnaní so 46,7% tých, ktorí majú príjem vyšší ako 60% mediánu. Tento rozdiel – 40,1 percentuálnych bodov – je v porovnaní s rokom 2010 vyšší o 17,1 percentuálnych bodov.

Najväčšie rozdiely v prístupe k dovolenkám medzi týmito dvoma skupinami sa zistili v týchto krajinách: Chorvátsko (43,2 perc. bodov), Grécko (43 perc. bodov), Bulharsko (42,4 perc. bodov), Česko (41,1 perc. bodov), Francúzsko (40,4 perc. bodov) a Rumunsko (40,1 perc. bodov).

Najväčší nárast rozdielu bol zaznamenaný v týchto krajinách: Rumunsko (+17 perc. bodov), Slovensko (+14 perc. bodov), Chorvátsko (13,8 perc. bodov), Litva (+8,3 perc. bodov) a Maďarsko (+7,9 perc. bodov). Pre celý zoznam krajín pozri tabuľku 2.

EOK poukazuje na túto nerovnosť v oblasti dovoleniek európskych občanov a v rámci boja proti nej  chce  posilniť návrh európskej smernice o primeraných minimálnych mzdách a kolektívnom vyjednávaní, o ktorom bude Európsky parlament diskutovať po letnej prestávke.

Európska odborová konfederácia iniciovala spoluprácu s poslancami Európskeho parlamentu (EP), aby sa v legislatíve zaviedol tzv. „prah dôstojnosti“, ktorý by zabezpečil, že zákonom stanovené minimálne mzdy nebudú môcť byť nižšie, ako 60% mediánovej mzdy a 50% priemernej mzdy v danom členskom štáte, čo by znamenalo zvýšenie mzdy pre viac ako 24 miliónov ľudí.

Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK, Esther Lynch, uviedla:

„Dovolenka by nemala byť luxusom pre pár vyvolených. Kým si mnohí pracujúci užívajú voľno s priateľmi a rodinou, milióny pracujúcich si to nemôžu dovoliť pre nízku mzdu.“

„Nárast nerovnosti v oblasti dovoleniek poukazuje na to, že výhody hospodárskeho rastu v Európe za posledné desaťročie neboli spravodlivo prerozdelené.“

Európska smernica o primeraných minimálnych mzdách sa musí posilniť (transformovať) tak, aby sa zabezpečilo, že mzdy už nikdy nebudú také nízke, aby pracujúci žili v chudobe, ale aj preto, aby sa kolektívne vyjednávanie stalo rutinnou (neodmysliteľnou) súčasťou zamestnávania a aby sa zaistili naozaj spravodlivé mzdy pre všetkých.“

Esther Lynch, Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK

Poznámky:

Táto tlačová správa odkazuje na prieskum EU SILC Eurostatu „Možnosť dovoliť si dovolenku mimo domova“, nehovorí však o práve na platené voľno. Smernica o pracovnom čase uvádza, že pracujúci musia mať aspoň štyri týždne platenej dovolenky ročne. No niektorým pracujúcim je toto právo odopierané.

Tabuľka 1: Ľudia ohrození chudobou (pod 60% mediánovej mzdy), ktorí si nemôžu dovoliť dovolenku

Členské štátyPercento Skutočný počet
Belgicko56,7720 090
Bulharsko71,6972 328
Česko56,6486 194
Dánsko31,7187 981
Nemecko41,14 373 862
Estónsko42,9102 102
Írsko59,7292 530
Grécko88,91 378 839
Španielsko62,84 774 684
Francúzsko57,23 664 232
Chorvátsko84,7524 293
Taliansko71,27 095 792
Cyprus79,281 576
Lotyšsko50,7197 223
Litva64,8305 856
Luxembursko30,824 332
Maďarsko72,8754 936
Malta54,936 782
Holandsko41,1775 146
Rakúsko34,6331 122
Poľsko63,43 115 476
Portugalsko72,61 094 082
Rumunsko86,83 077 928
Slovinsko48104 160
Slovensko76,1360 713
Fínsko30167 000
Švédsko32,3422 806
EU2759,535 422 765
Zdroj: Analýza EOK z údajov Eurostatu

Tabuľka 2: Nerovnosti v oblasti dovoleniek v EÚ

Skupina 1: Ľudia, ktorých príjem je pod úrovňou 60% mediánu (prah rizika chudoby)
Skupina 2: Ľudia, ktorých príjem je nad úrovňou 60% mediánu

Členský štátRozdiel medzi sk. 1 a 2 v roku 2010 (v perc. bodoch)Aktuálny (2020 alebo 2019)  rozdiel medzi sk. 1 a 2 (v perc. bodoch)Zmena rozdielu medzi 2020 a 2020/2019 (v perc. bodoch)
Belgicko43,841-2,8
Bulharsko43,142,4– 0,7
Česko40,941,1+ 0,2
Dánsko14,722+ 7,3
Nemecko45,833,2– 12,6
Estónsko36,225,1– 11,1
Írsko38,433,7– 4,7
Grécko46,543– 3,5
Španielsko35,337+ 1,7
Francúzsko38,840,4+ 1,6
Chorvátsko29,443,2+ 13,8
Taliansko3836,7– 1,3
Cyprus32,439,9+ 7,5
Lotyšska26,829,8+ 3
Litva24,232,5+ 8,3
Luxembursko34,425,1– 9,3
Maďarsko30,838,7+ 7,9
Malta28,629+ 0,4
Holandsko25,432,1+ 6,7
Rakúsko29,125,4– 3,7
Poľsko34,535,5+1
Portugalsko32,239,4+ 7,2
Rumunsko2340,1+17,1
Slovinsko39,133,7– 5,4
Slovensko30,144,1+ 14
Fínsko24,319,8– 4,5
Švédsko25,226,9+ 1,7
EU2738,837,7– 1,1
Zdroj: Analýza EOK z údajov Eurostatu

Zdroj: Analýza EOK z údajov Eurostatu

Ilustračná fotografia od Daniel Jurin z Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *