Posledný novembrový víkend sa v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike, konala v Bratislave Akadémia mladých odborárov, počas ktorej si mladí odborári z celého Slovenska nielen zlepšovali svoje zručnosti v argumentačnom tréningu, ale vypočuli si aj odborné diskusie o prioritách KOZ SR i jej kľúčového sociálneho partnera – ministerstva práce, do nasledujúceho volebného obdobia, o výzvach trhu práce aj v súvislosti s digitálnymi a klimatizačnými zmenami, ako pracovať so Zákonníkom práce pri odborárskej činnosti, o čo sa opierať pri argumentácii, či čo to znamená ľavicová politika a aké sú ľavicové hodnoty.

Akadémia mladých odborárov má niekoľkoročnú históriu: ide o vzdelávaciu aktivitu pre mladých odborárov – zamestnancov, ktorí pôsobia v rôznych odvetviach a sektoroch slovenského hospodárstva. Cieľom akadémie je priblížiť jej účastníkom nové pohľady a prístupy v odborárskom hnutí, ale aj odborné znalosti a skúsenosti, ktoré im následne môžu pomôcť v ich pracovnom odborárskom živote. Aj tento víkend mali zastúpenie mladí odborári z viacerých odborových zväzov.

Akadémiu otvorili prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a viceprezident František Gajdoš spolu so zástupkyňou FES Zuzanou Homer, ako aj predsedom Rady mladých KOZ SR Ferdinandom Chomom.

Akadémia mladých odborárov poskytuje platformu pre ich hlas a umožňuje im aktívne ovplyvňovať spoločenské a pracovné otázky. „Organizovanie mladých ľudí a mladých odborárov pokladám za dôležité z niekoľkých dôvodov. Mladí ľudia predstavujú budúcnosť spoločnosti, vrátane odborov. Ich organizovanie sa umožňuje počuť ich hlas a následne ich potreby a názory zohľadniť pri tvorbe politík a rozhodnutí. Akadémia mladých odborárov dlhoročne poskytuje mladým reprezentantom odborov nielen vzdelávanie v oblastiach súvisiacich s ich postavením odborára, ako sú napríklad spravodlivé mzdy, bezpečnosť práce a rovnaké príležitosti v zamestnaní, ale umožňuje aj vzdelávanie o právach, zodpovednostiach a možnostiach participácie, čo prispieva k ich osobnému rastu a rozvoju,“ uviedla prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Predseda Rady mladých KOZ SR Ferdinand Chomo potvrdil, že každá akadémia je, pre tú rôznorodosť odborových zväzov iná, avšak jej cieľ, úloha a nastavenie sa nemení. „Účastníci sú vždy radi, keď sa venujeme aktuálnym politickým, aj spoločenským témam. Rovnako v rámci odborného vzdelávania sa dozvedia o čosi viac, ako napríklad na úrovni základných organizácií, či odborových zväzov,“ dodal Ferdinand Chomo.

Časť programu vyplnila aj diskusiu o sociálnych a ekonomických témach, najmä s ohľadom na programové vyhlásenie vlády. Zástupcovia KOZ SR predstavili účastníkom akadémie priority KOZ SR v sociálnej oblasti, čo budú presadzovať, ako budú viesť rokovania s novou vládou, a ktoré opatrenia sú pre odbory zásadné natoľko, aby sa čo najskôr pretavili do legislatívy.

Mladí odborári ocenili tiež argumentačný tréning, vďaka ktorému si aj vyskúšali, ako funguje argumentácia, prečo je dôležitá, a čo ňou vieme dokázať, ak ju používame správne. Počas argumentačného tréningu mali teda možnosť naučiť sa rozpoznávať silné a slabé stránky argumentov, ako identifikovať a vyvracať chybné argumenty a ako používať relevantné dôkazy na podporu svojich stanovísk. Adam Dobrota, ktorý tréning viedol, poznamenal, že „argumentácia je dôležitá pre všetkých, a o to viac to platí pre odborárov, ktorí sa pri vyjednávaní dostávajú do istej pozície proti zamestnávateľovi, preto je podstatné mať pripravené silné argumenty, fakty a údaje“. Argumentácia by však mala byť podľa neho v prvom rade konštruktívna, bez osobného zainteresovania a tiež prívetivá. Dodal, že „k tomu dopomáhajú práve tieto argumentačné a komunikačné aktivity“.

Prínosom bola aj časť akadémie venovaná práci so Zákonníkom práce pri odborárskej činnosti. Zástupca Odborového zväzu ECHOZ Milan Kuruc zoznámil účastníkov s tým, čo táto právna norma umožňuje a ponúka a ako tieto ustanovenia Zákonníka práce využívať pri zastupovaní zamestnancov, ako sa o ne opierať pri argumentácii.

Mladí odborári z odborových zväzov s dozvedeli aj plánovaných aktivitách Európskej odborovej konfederácie, o ponuke workshopov ETUI – európskeho odborárskeho vzdelávacieho centra, Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru.

Na záver víkendu vedenie Rady mladých KOZ SR prezentovalo svoje plánované projekty a činnosť do ďalšieho kalendárneho roka s cieľom zviditeľnenia odborov. Rovnako vedenie KOZ SR predstavilo nový projekt odborárskeho vzdelávania na rok 2024, plánovaný s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *