Analýza nových údajov Eurostatu, ktorú vykonala Európska odborová konfederácia (EOK) ukázala, že počet hasičov sa znížil v desiatich členských štátoch EÚ napriek tomu, že klimatická kríza zvyšuje riziko požiarov.

V roku 2022 v porovnaní s rokom 2021 prišlo o najviac hasičov Francúzsko (-5 446), za ktorým nasleduje Rumunsko (-4 250) a Portugalsko (-2 907).

Najväčšie percentuálne zníženie za rovnaké obdobie zaznamenali Slovensko (-30 %), Bulharsko (-22 %), Portugalsko (-21 %) a Belgicko (-19 %).

Škrty majú dopad na pripravenosť Európy na riešenie požiarov spôsobených najhorúcejším letom od začiatku meraní a odbory sa obávajú, že ak EÚ v januári opäť zavedie úsporné pravidlá, dôjde k ďalším škrtom.

Z predchádzajúceho výskumu EOK vyplynulo, že suma, o ktorú budú musieť krajiny na budúci rok znížiť národné rozpočty, aby splnili nové pravidlá, by sa rovnala platom viac ako 1 milióna pracovníkov vo verejnom sektore.

Počet hasičov 2021  Počet hasičov 2022Skutočná zmenaPercentuálna zmena
Belgicko9 594 7 807-1 793-19
Bulharsko 8 138 6 370  -1 768  -22
Nemecko 66 690 64 869-1 821  -3
Francúzsko44 55739 111-5 446-12
Lotyšsko 2 8132 442-371-13
Maďarsko10 965 10 062 -903-8
Portugalsko14 03711 130-2 907  -21
Rumunsko28 98624 736-4 250-15
Slovensko 9 018  6 316 -2 702  -30
Švédsko 9 755 8 910 -845 -9
365 071359 783-5 288   -1,5

Zdroj: Eurostat, Prieskum pracovnej sily 2021 a Prieskum pracovnej sily 2022.

Generálna tajomníčka EOK Esther Lynch uviedla: „Znižovanie počtu hasičov uprostred klimatickej krízy je receptom na katastrofu. Zvýšené riziko požiarov spôsobené zmenou klímy bolo toto leto všetkým jasné a musíme zabezpečiť, aby naše hasičské zbory mali dostatok personálu a zdrojov potrebných na zachraňovanie životov. Všetky krajiny by mali investovať do hasičských zborov a iných verejných služieb, aby zvládli zvýšenú záťaž, ktorá na ne bude kladená v dôsledku zmeny klímy. Z týchto údajov je však zrejmé, že investície sú už teraz nedostatočné, a obávam sa, že ak EÚ na budúci rok opäť zavedie úsporné pravidlá, môže dôjsť k ďalším škrtom. To by znamenalo, že väčšina členských štátov by musela pristúpiť k úsporám práve v čase, keď ich EÚ žiada, aby zvýšili investície do boja proti zmene klímy. Vyzývame Európsku komisiu, aby zastavila úsporné opatrenia a vybudovala hospodárstvo, ktoré bude fungovať pre ľudí aj planétu.“

Jan Willem Goudriaan, generálny tajomník odborovej organizácie EPSU, ktorá zastupuje hasičov a ostatných pracovníkov vo verejných službách, uviedol:

„Júl bol celosvetovo najhorúcejším mesiacom a v dôsledku lesných požiarov a povodní, ktoré postihli mnohé členské štáty, sa zvýšilo nebezpečenstvo a pracovné zaťaženie hasičov a ostatných pracovníkov záchranných služieb. Nové údaje odrážajú skúsenosti našich odborových organizácií, a to, že členské štáty nedostatočne investujú do príslušného vybavenia a personálu profesionálnych a dobrovoľných hasičov. EÚ nedávno investovala do veľmi potrebného hasičského vybavenia pre členské štáty a to je vítaný krok. Sme však sklamaní, že pre komisára Lenarčič, zodpovedného za krízové riadenie, nie je prioritou stretnúť sa s európskymi odborovými zväzmi zastupujúcimi hasičov, aby sa riešili naliehavé personálne otázky. Vyzývame ho, aby sa s nami stretol a prediskutoval, čo sa dá urobiť. Akékoľvek opatrenia musia zahŕňať investície do opatrení na prispôsobenie sa zmene klímy, ako je napríklad lesné hospodárstvo. Ide o najlepšie preventívne opatrenie proti požiarom, ale ako ukázali príklady z Grécka a iných krajín, úsporné opatrenia zavedené EÚ znížili financovanie a spôsobili oveľa horšie problémy pre naše komunity. Sme proti akýmkoľvek novým úsporným opatreniam. Komisia by sa mala najprv zaoberať obrovskými majetkovými nerovnosťami.“

Zdroj: EOK

Európska odborová konfederácia (EOK) s približne 45 miliónmi odborárov združených v 90 konfederáciách v 38 krajinách vystupuje v mene európskych pracovníkov jednotným hlasom, aby mala silnejšie slovo pri rozhodovaní EÚ.

www.etuc.org

Foto: ITUC

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *