Svetový deň sociálnej spravodlivosti je medzinárodným dňom venovaným podpore sociálnej spravodlivosti, boju proti chudobe, podpore plnej zamestnanosti, dôstojnej práci, rovnosti a spravodlivým podmienkam zamestnancov a v neposlednom rade dodržiavaniu ľudských práv a slobôd.

Tento deň si pripomíname každoročne 20. februára.

Medzinárodná organizácia práce vypracovala v súvislosti so Svetovým dňom sociálnej spravodlivosti Deklaráciu MOP o sociálnej spravodlivosti za nestrannú globalizáciu. Deklaráciu schválili delegáti na zasadnutí 10. júna 2008 v Ženeve. Deklarácia v podstate predstavuje víziu poslania MOP v čase globalizácie. Opätovne sa v nej potvrdzujú hodnoty MOP. Predstavitelia vlád, zamestnávateľských organizácií a zamestnancov zo 182 členských štátov MOP schválením Deklarácie položili dôraz na determinujúcu úlohu tejto tripartitnej organizácie, ktorá sa usiluje podporovať pokrok a sociálnu spravodlivosť v súčasných globalizačných podmienkach.

Svetový deň sociálnej spravodlivosti nám každý rok pripomína potrebu budovania spravodlivejších a rovnocennejších spoločností. Medzinárodná organizácia práce usporadúva tento rok sériu siedmich podujatí, ktoré sa uskutočnia v hlavných mestách po celom svete. Tieto udalosti spoja rečníkov z rôznych oblastí, aby diskutovali o tom, ako dostať sociálnu spravodlivosť do centra záujmu medzinárodných, národných a regionálnych politických programov.

Tento deň je príležitosťou na reflexiu nad výzvami, ktorým čelíme vo svete, a na podporu opatrení na zlepšenie života ľudí a dosiahnutie spravodlivejšieho a udržateľnejšieho sveta. Viac TU.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *