Dlhodobo najviac ľudí odchádza za prácou do zahraničia z Prešovského kraja. Oproti roku 2022 sa počet krátkodobo migrujúcich v minulom roku opäť zvýšil.

Údaje o tom, koľko ľudí odišlo zo Slovenska sa každoročne zvyšujú. Za posledných 15 rokov našu krajinu opustilo asi 300-tisíc prevažne mladých. Ďalšia veľká skupina Slovákov v zahraničí pracuje sezónne alebo odchádza na turnusy. Najviac ľudí krátkodobo pracovalo v zahraničí v roku 2016, odvtedy toto číslo kleslo, no za posledné roky opäť mierne stúpa.

Krátkodobá migrácia za prácou zahŕňa pracovníkov, ktorí kvôli práci bývajú v inej krajine dlhšie ako tri mesiace, ale kratšie ako jeden rok. Vlani podľa Inštitútu pre stratégie a analýzy pracovalo v zahraničí 116,5 tisíc ľudí, a to prevažne z východného Slovenska.

Top destináciou je pre Slovákov Nemecko, kde migrovalo 33,2 tisíc ľudí. Nasleduje Rakúsko a až potom Česká republika.

Najviac odchádzajú ľudia z východu

Zamestnanie mimo SR si v minulom roku hľadali prevažne muži (71 %), najmä v oblasti stavebníctva. Ženy (29 %) v zahraničí pracujú zväčša v zdravotníctve a sociálnych službách ako opatrovateľky a zdravotné sestry. Podiel žien medziročne stúpol v porovnaní s mužmi o 2,5 percentuálnych bodov.

Voľný pracovný trh v rámci Európskej únie sa podpísal aj na štatistikách krátkodobých prác za hranicami. Po našom vstupe do únie za prácou do zahraničia odchádzalo 89,3 tisíc občanov. Najviac v doterajšej histórii, 159,8 tisíc ich bolo v roku 2016. Postupne počet klesal až na 116,1 tisíc v roku 2022.

Čo to znamená pre slovenský trh práce? Niektorí zamestnávatelia už majú dokonca existenčné problémy pre nedostatok pracovnej sily. Slovensko je dlhodobo v priepasti nízkej priemernej mzdy. No ľudí neťahajú za hranice len lepšie platy, ale aj vyššia životná úroveň, firemná kultúra, prostredie a nálada v spoločnosti. Riešením nie je len otváranie dverí zamestnancom z tretích krajín, ale lepšie nastavenie pracovných podmienok.

Z porovnania Inštitútu pre stratégie a analýzy vyplynulo aj to, že veľké rozdiely sú naprieč regiónmi, čo kopíruje aj mapu priemernej mzdy podľa krajov.

„V roku 2023 bolo až 47,2 tisíc, teda 40,5 % celkového počtu krátkodobo za prácou migrujúcich obyvateľov z východného Slovenska. Zo západného najmenej – 24,1 %. Prešovský kraj dominuje s 26,4 %. Naopak, najmenej migrujú za prácou ľudia z Bratislavského kraja, 4,5 %.“

Medziročne sa počet krátkodobo odchádzajúcich za prácou na východe zvýšil o takmer 20 %. Na západe, naopak, klesol o takmer 17 %.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *