V posledných mesiacoch sme sa dozvedali od ministra dopravy a výstavby Slovenskej republiky Andreja Doležala o hromadnom prepúšťaní na železniciach z dôvodu potreby prijímania úsporných opatrení. Chceli sme podrobnejšie poznať príčiny. Zamerali sme sa na Železničnú spoločnosť Cargo Slovakia, a. s., (ZSSK CARGO), ktorá je jednou zo štyroch spoločností pôsobiacich na železniciach a zároveň sa jej prepúšťanie zamestnancov najviac dotýka.

ZSSK CARGO mala v roku 2019 približne 5 300 zamestnancov. K mesiacu január 2021 je vo firme zamestnaných okolo 4 600 zamestnancov. Po ukončení hromadného prepúšťania a organizačných zmien sa predpokladá, že  ku koncu tohto roka by malo mať ZSSK CARGO asi 4 300 zamestnancov. „Dôvodom hromadného prepúšťania, ktoré schválil akcionár na jeseň 2020, bola veľká  hospodárska strata zapríčinená recesiou v hutníckom priemysle, ktorá začala v roku 2019. Následne sa pridali aj faktory spôsobené pandémiou Covid-19. Tie mali za následok veľký prepad na prepravách rudných vlakov. Naše primárne prepravy sú zamerané práve na hutnícky priemysel,“ opísal nám situáciu Peter Pikna, predseda podnikového výboru Odborového združenia železničiarov pri ZSSK CARGO a člen dozornej rady tejto spoločnosti.  

Úsporné opatrenia nezabrali

V roku 2020 najväčší hutnícky gigant na Slovensku US Steel Košice, pre ktorého ZSSK CARGO zabezpečuje väčšinu prepráv, odstavil z prevádzky aj druhú vysokú pec. ZSSK CARGO bolo nútené  riešiť  vzniknutú situáciu úspornými opatreniami, medzi ktoré patrí aj úspora osobných nákladov. Peter Pikna ďalej hovorí, že „na jeseň roku 2019 bola zavedená prekážka na strane zamestnávateľa vo výške 60 % a zároveň aj predstavenstvo ZSSK CARGO rozhodlo o znížení prémií a osobnej hmotnej zainteresovanosti o 50 %. Zamestnávateľ to prezentoval ako nutnosť na preklenutie zlého obdobia a toto obdobie využiť na prednastavenie fungovania firmy. Po viac ako roku trvania týchto opatrení bola úspora na osobných nákladoch nepatrná voči narastajúcej hospodárskej strate. Preto zamestnávateľ prešiel aj na nepopulárne opatrenia, ktoré začal v júli 2020 najprv formou sociálnych programov, ktoré mali motivovať zamestnancov ku skončeniu pracovného pomeru“.

Na jeseň 2020 pristúpilo ZSSK CARGO k hromadnému prepúšťaniu, do ktorého bolo zaradených 490 zamestnancov, rozdeleného do štyroch etáp. Spoločnosť pritom dodržala zákonom a Podnikovou kolektívnou zmluvou stanovené podmienky týkajúce sa kompenzácií pre prepúšťaných zamestnancov. Ponúkla prepúšťaných zamestnancov železničným firmám ako ŽSR a ZSSK. Odborové organizácie pôsobiace v ZSSK CARGO viackrát upozorňovali bývalého generálneho riaditeľa, predstavenstvo, ale aj akcionára na neefektívne hospodárenie firmy.

Reštrukturalizácia je nevyhnutná

„Zásadné opatrenia sa začali realizovať až pod vedením nového predsedu predstavenstva. Zásahy do riadenia firmy prišli, bohužiaľ, už dosť neskoro. Reštrukturalizácia firmy formou personálneho a hospodárskeho auditu sa uskutočnila na základe podnetu členov dozornej rady volených zamestnancami. Ak sa má ZSSK CARGO zotaviť  a dostať späť do dobrej kondície, musí dôjsť aj k eliminácii podľa nás nevýhodných dlhodobých zmlúv a investícií. Úsek obchodu a prevádzky musí výrazne zefektívniť svoju prácu. V súvislosti s deklarovanou snahou podpory železničnej dopravy ako ekologicky a energeticky najmenej zaťažujúcej životné prostredie je potrebné hľadať spôsoby jej podpory. V oblasti železničnej nákladnej dopravy sa v štátoch EÚ využívajú viaceré spôsoby,“ hovorí P. Pikna.

Na rokovaniach s predstaviteľmi Ministerstva dopravy a výstavby SR odborári navrhovali niekoľko možností, najmä podporu jednotlivých vozňových zásielok, ktorá je dlhodobo nerentabilná, tak ako to je napríklad v susednom Rakúsku. Skoro 100 % týchto prepráv vykonáva práve ZSSK CARGO a je na ňu naviazaných viac ako 2 000 zamestnancov, ako aj zamestnancov iných podnikov. Ďalšie možnosti nepriamej podpory by mohli byť napríklad zľavy poplatkov za dopravnú cestu pre nákladných dopravcov, zelená nafta, nižšia cena elektrickej energie, presun tovaru z ciest na železnicu, napojenie novovzniknutých logistických centier na železnicu, rovnaké podmienky pre všetkých železničných nákladných dopravcov (kontrola dodržiavania času odpočinku, školení, zdravotnej spôsobilosti, stavu hnacích vozidiel a vagónov atď.).

Rok 2021 je vyhlásený za rok železníc. Mohol by byť konečne rokom, ktorý naštartuje záujem kompetentných tohto štátu o rozvoj železničného sektora.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *