Svetové ekonomické fórum vo svojej hodnotiacej správe skupiny 28 vyspelých krajín konštatovalo, že sme krajinou s najvyšším rizikom zániku pracovných miest v dôsledku automatizácie.

Ekonomickú situáciu môže v budúcnosti ohroziť nízka úroveň digitálnych zručností. V ohrození by mohlo byť až 64 % pracovných miest, pričom 33 % označilo Svetové ekonomické fórum ako vysoko rizikové. Riešenie tohto problému sťažuje nízka digitálna gramotnosť krajiny. Dáta štúdie zároveň ukazujú, že riziko zániku pracovných miest je relatívne nízke v krajinách s vysokou mierou digitálnych zručností obyvateľov. Investície v tejto oblasti môžu pomôcť Slovensku zvládnuť transformáciu pracovného trhu a štruktúry ekonomiky. Nedávno sme priniesli informáciu, že súčasná pandémia by mohla ešte viac urýchliť zmeny vo svete práce, ktoré už priniesla digitálna revolúcia, čím sa zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikácia stávajú ešte dôležitejšími.

Ako základné podmienky na zvládnutie budúcej ekonomickej transformácie určilo Svetové ekonomické fórum štyri piliere: 

  • Priaznivé inštitucionálne prostredie s dobrými verejnými službami a politikami a pokračujúcou digitalizáciou.
  • Flexibilný trh práce schopný reagovať na nové požiadavky zamestnávateľov, s modernými školami a efektívnymi rekvalifikačnými schémami a primeranou záchrannou sieťou.
  • Konkurenčné trhové prostredie s dostupným financovaním, ľahkým vstupom na trh a pravidlami, ktoré obmedzujú trhovú koncentráciu a podporujú konkurenciu. 
  • Inovačný rámec využívajúci najnovšie technológie na vytváranie nových ekonomických príležitostí.

Partnerom Svetového ekonomického fóra v Slovenskej republike je Podnikateľská aliancia Slovenska, ktorá spolupracovala aj na spomínanej štúdii. My sme položili niekoľko otázok výkonnému riaditeľovi Podnikateľskej aliancie Slovenska Petrovi Serinovi.

„Vláda nepovažuje vzdelávanie za prioritu.“

Peter Serina

Podľa štúdie Svetového ekonomického fóra je Slovensko je krajinou s najvyšším rizikom zániku pracovných miest v dôsledku automatizácie.

Čo by podľa vás bolo potrebné urobiť, aby sa tento stav zmenil?

Vláda by mala výrazne podporiť vzdelávanie a urobiť z tejto oblasti prioritu. Jedine vzdelaná a kreatívna populácia dokáže zmeniť Slovensko z montážnej dielne na konkurencieschopnú ekonomiku a spoločnosť.

Sú podľa vás kroky vlády dostatočné na odvrátenie tejto hrozby?

Ani trochu, vláda vzdelávanie nepovažuje za prioritu.

Máte nejaké informácie, čo s tým chce vláda SR robiť?

Nie.

Konzultovala vláda SR nejaké možnosti s Podnikateľskou alianciou Slovenska?

Nie.

Čo by odporúčala vaša organizácia?

My roky žiadame od vlády, aby vytvorila podnikateľsky priaznivé prostredie, aby zaviedla vládu zákona, vymáhateľnosť práva a aby vzdelávanie bolo prioritou. Už viac ako desať rokov vlády nemajú záujem na rozvoji, majú záujem na tom, aby si kúpili voličov.

Myslíte si, že peniaze z fondu obnovy by sa mali použiť aj na túto oblasť?

Rozhodne, ale s najväčšou pravdepodobnosťou sa nepoužijú, resp. nie dosť.

ZDROJ: Svetové ekonomické fórum, The Global Competitiveness Report

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *