V Bratislave na tlačovej besede vo štvrtok 26. 11. 2020 Konfederácia odborových zväzov Slovenskej republiky za účasti prezidenta Mariána Magdoška, viceprezidentky Moniky Uhlerovej a členov predstavenstva oznámila začiatok zbierania podpisov pod petíciu za vyhlásenie referenda na ochranu práv zamestnancov a zachovanie postavenia odborov na Slovensku.

Konfederácia odborových zväzov SR nesúhlasí s opatreniami vlády, ktoré zhoršujú postavenie pracujúcich. Po sérii protestných akcií, vrátane protestných pochodov v Bratislave a ďalších krajských mestách, ako aj v online priestore, po listoch, adresovaných premiérovi, poslancom Národnej rady SR a prezidentke SR so žiadosťou o zastavenie opatrení, ktoré výrazne znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich, či podaní na Generálnu prokuratúru SR kvôli protiprávnemu konaniu ministra práce, sociálnych vecí a rodiny, organizuje KOZ SR petíciu. Cieľom petície je vyzbierať potrebný počet podpisov na vypísanie referenda s otázkami, ktoré žiadajú zlepšenie postavenia pracujúcich a návrat do stavu pred prijatím opatrení, negatívne ovplyvňujúcich ich postavenie.

Podpisom petície za vypísanie referenda môžu dať občania najavo, že nesúhlasia s opatreniami vlády, ktoré znižujú mzdové a sociálne štandardy pracujúcich a negatívne zasahujú do postavenia a práv zamestnancov. Petíciou žiada KOZ SR prezidentku Slovenskej republiky, aby vyhlásila referendum o nasledujúcich otázkach:

  1. Súhlasíte s tým, aby bola výška minimálnej mzdy počítaná ako 60 % priemernej mesačnej nominálnej mzdy zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky zverejnenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, na ktorý sa určuje suma mesačnej minimálnej mzdy?
  2. Súhlasíte s tým, aby príplatok občanom v zamestnaneckom alebo obdobnom pracovnom pomere za prácu predstavoval:
  • v sobotu najmenej 50% minimálnej mzdy
  • v nedeľu najmenej100% minimálnej mzdy
  • v noci najmenej 40% minimálnej mzdy?
  1. Súhlasíte s tým, aby sadzby minimálnych mzdových nárokov boli naďalej ustanovené pre šesť stupňov náročnosti pracovných miest ako násobok sumy minimálnej mzdy a koeficientu minimálnej mzdy pre príslušný stupeň náročnosti?
  2. Súhlasíte, aby bol za reprezentatívnych zástupcov zamestnancov a zástupcov zamestnávateľov pre Hospodársku a sociálnu radu SR určený ten zástupca, ktorý má najvyšší počet členov?
  3. Súhlasíte, aby odborová organizácia mohla pôsobiť u zamestnávateľa aj v prípade, že jeden alebo viacero členov príslušného odborového orgánu nebude zamestnancom zamestnávateľa, u ktorého pôsobí odborová organizácia?

Petíciu bude možné od dnešného dňa podpísať nielen online formou priamo cez stránku kozsr.sk/peticia, ale podpisy pod petičné hárky začne KOZ SR prostredníctvom svojich členských odborových zväzov zbierať aj na pracoviskách či na verejnosti.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *