Európska odborová konfederácia (EOK), zastupujúca viac ako 45 miliónov pracovníkov prostredníctvom 93 národných odborových organizácií a 10 európskych odborových federácií, zohráva kľúčovú úlohu v zastupovaní pracujúcich v Európe. Voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024 sa stávajú rozhodujúcim momentom pre budúcnosť Európy a jej pracovníkov. V reakcii na sociálnu a ekonomickú krízu, najmä v dôsledku pandémie COVID-19, EOK predstavila manifest s dvanástimi záväzkami pre spravodlivú dohodu pre pracovníkov.

Vízia, ktorá formuje manifest, zobrazuje Európu ako spoločenstvo ľudí a národov, kde každý môže žiť a pracovať bez strachu z chudoby, neistoty, diskriminácie a násilia. Manifest sa zaväzuje k presadzovaniu Európskeho piliera sociálnych práv a chráni základné ľudské práva vrátane reprodukčných práv a rodovej rovnosti.

Manifest vyzýva európske politické strany a kandidátov, aby podporili hodnoty a priority vychádzajúce z Charty hodnôt EOK, Berlínskeho manifestu a Akčného programu EOK. Tieto hodnoty zahŕňajú ochranu práv pracovníkov, rovnosť, demokraciu na pracovisku a sociálny dialóg.

EOK varuje pred hrozbou krajnej pravice, ktorá klamlivo tvrdí, že podporuje pracujúcich, ale v skutočnosti útočí na odbory a demokratické práva. Manifest vyzýva k odmietnutiu spolupráce s krajne pravicovými silami v európskych inštitúciách.

Dvanásť záväzkov pre spravodlivú dohodu pre pracovníkov

 • Lepšie pracovné miesta a príjmy: Zvýšenie miezd a podpora konvergencie príjmov s cieľom dosiahnuť spravodlivejšiu distribúciu bohatstva.
 • Zastavenie neistej práce a zlepšenie pracovných podmienok: Ochrana práv pracovníkov vrátane práva na prácu na dobu neurčitú a zákaz neplatených stáží.
 • Podpora odborov, kolektívneho vyjednávania a sociálneho dialógu: Posilnenie práv odborov a pracovníkov a zvýšenie pokrytia kolektívnym vyjednávaním.
 • Bezpečná práca: Zlepšenie právnych predpisov týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a riešenie psychosociálnych rizík.
 • Odmietnutie úsporných opatrení: Podpora nového hospodárskeho modelu s dôrazom na reálnu ekonomiku a spravodlivé zdaňovanie.
 • Silná priemyselná politika a verejné služby: Implementácia silnej európskej priemyselnej politiky a zabezpečenie prístupu k vysokokvalitným verejným službám.
 • Verejné financie pre sociálny pokrok: Podmienenie verejných financií sociálnymi, daňovými a environmentálnymi kritériami.
 • Zabezpečenie spravodlivých transformácií: Záruka spravodlivej digitálnej transformácie a dosiahnutie klimatických cieľov.
 • Boj proti sociálnemu dumpingu a podvodom: Regulácia sprostredkovateľov práce a zvýšenie presadzovania pravidiel pracovnej mobility.
 • Spravodlivý prístup k migrácii a azylu: Posilnenie bezpečných a regulárnych migračných ciest a ochrana práv migrantov a žiadateľov o azyl.
 • Progresívna úloha Európy vo svete: Konanie EÚ v súlade s jej sociálnym modelom a podpora ľudských práv vo svete.
 • Spravodlivejšia a demokratickejšia Európa: Zavedenie protokolu o sociálnom pokroku a reforma európskych inštitúcií pre sociálnejšiu a demokratickejšiu EÚ.

EOK a jej národné konfederácie, ako aj KOZ SR, vyzývajú európske politické strany a kandidátov, aby podporili tieto hodnoty a priority a spolupracovali na dosiahnutí konkrétnych opatrení.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *