Viaceré kľúčové rozhodnutia prijaté na každoročnej Medzinárodnej konferencii práce v Ženeve, ktorá sa skončila minulý týždeň, budú prínosom pre pracovníkov na celom svete a podporia tých, ktorí bojujú za základné práva v krajinách, kde dochádza k ich očividnému porušovaniu.

Rozhodnutie konferencie, že bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa zahrnie medzi základné práva v práci zakotvené vo Vyhlásení z roku 1998, odráža vplyv medzinárodnej odborovej kampane a programu, najmä v posledných troch rokoch, a bude viesť vlády, a teda aj zamestnávateľov, k oveľa väčšej zodpovednosti voči MOP. Technické výbory na konferencii sa zaoberali celým radom tém, pričom položili dôležitý základ pre prijatie normy MOP o kvalitnom učňovskom vzdelávaní, podpore dôstojnej práce v sociálnom a solidárnom hospodárstve a podpore tvorby pracovných miest, a to aj prostredníctvom programu OSN Global Accelerator v oblasti pracovných miest a sociálnej ochrany pre spravodlivú transformáciu.

Konferenčný výbor pre uplatňovanie noriem (CAS) prijal niekoľko rozhodnutí s cieľom riešiť nedostatok ošetrovateľského personálu a zabezpečiť, aby sa im, ako aj pracovníkom v domácnosti, z ktorých mnohí sú migranti, dostalo plnej ochrany pri organizovaní, kolektívnom vyjednávaní a iných základných právach. CAS prijal jednoznačné závery, ktorými posilnil základné zásady MOP týkajúce sa ochrany pracovníkov a dodržiavania občianskych slobôd, slobody združovania a kolektívneho vyjednávania. Prijal tiež dôrazné závery o Mjanmarsku, v ktorých trvá na tom, aby vojenská junta umožnila vyšetrovacej komisii MOP vstup do krajiny na účely vyšetrovania, ako aj o Bielorusku, kde režim naďalej ignoruje kľúčové zistenia správy vyšetrovacej komisie z roku 2004. Bielorusko aj Mjanmarsko dostali v správe CAS „osobitné odseky“, čo je najvyššia sankcia, ktorú má výbor k dispozícii. CAS ďalej vyzval Čínu, aby súhlasila s osobitnou misiou na posúdenie situácie v oblasti diskriminácie a nútenej práce v Sin-ťiangu, a vyzval vládu, aby do septembra predložila MOP správu.

Monika Uhlerová, prezidentka KOZ SR uviedla: “Nikto by nemal chodiť do práce s obavami, či sa večer vráti domov k rodine, ale to je, žiaľ, pochmúrna realita miliónov ľudí na celom svete. Každý jeden pracujúci človek má právo na zdravé a dôstojné pracovné prostredie a podmienky a to bez ohľadu na profesiu, akú vykonáva, a odvetvie, v ktorom pracuje.”

Sharan Burrow, generálna tajomníčka MOK, povedala: „MOP tento rok prijala niekoľko veľmi významných rozhodnutí, a to najmä vďaka práci, ktorú vykonala MOK, jej pridružené a regionálne organizácie a globálne odborové federácie. Oceňujeme aj úlohu mnohých vlád, ktoré zostali verné povinnostiam vyplývajúcim z členstva v MOP. Vo svete sužovanom krízami a pri ohrozenom multilateralizme plní MOP nenahraditeľnú funkciu, ktorá poskytuje dôležitú ochranu pracovníkov a podporu sociálnej spravodlivosti. ”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *