EHSV podrobil EÚ ostrej kritike za to, že nezabezpečila primeranú podporu a financovanie organizácií občianskej spoločnosti pôsobiacich v oblasti základných práv, právneho štátu a demokracie.

V diskusii s predsedníčkou organizácie Civil Society Europe Gabriellou Civico, v rámci plenárneho zasadnutia EHSV upozornil na ťažkú situáciu organizácií občianskej spoločnosti v Európe, ktoré sú čoraz viac vystavené rôznym tlakom, počnúc finančnými obmedzeniami až po očierňujúce kampane a hromadné útoky na ich prácu a dôveryhodnosť zo strany rôznych aktérov.

Organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú najzložitejšími sociálnymi a politickými otázkami, vrátane organizácií dohľadu a organizácií presadzujúcich rovnosť a nediskrimináciu, majú pritom najzávažnejšie problémy s financovaním. To vážne ohrozuje ich kľúčové poslanie, t. j. brať na zodpovednosť tých, ktorí sú pri moci, a zachovávať demokraciu v Európe.

EHSV vo svojom stanovisku na tému Podpora a financovanie občianskej spoločnosti v oblasti základných práv, právneho štátu a demokracie, ktoré bolo prijaté na plenárnom zasadnutí, uviedol, že sa touto otázkou treba začať urýchlene zaoberať.

EHSV sa preto zasadzuje za vytvorenie finančného nástroja určeného osobitne pre organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú ľudskými právami a demokraciou v EÚ. Mala by sa vytvoriť aj platforma podobná platforme Protect Defenders (Ochrana obhajcov) pre obhajcov ľudských práv pôsobiacich v členských štátoch EÚ.

Osobitnú pozornosť treba venovať nevyhovujúcim pracovným podmienkam a nízkym príjmom ľudí zamestnaných v sektore občianskej spoločnosti, ktorí často pracujú vo veľkom strese, čo predstavuje obrovské riziko pre ich duševné zdravie.

„V čase, keď je demokracia v kríze, je zodpovednosť európskych inštitúcií obrovská. Potrebujeme viac než len dobré úmysly. Musíme prijať konkrétne opatrenia, ktoré pomôžu rozvíjať európsku občiansku spoločnosť, a to aj v kandidátskych krajinách,“ vyhlásil spravodajca stanoviska Cristian Pîrvulescu.

Predseda EHSV Oliver Röpke oznámil, že v súlade s nedávnym rozhodnutím začleniť do svojej činnosti prácu s „členmi z kandidátskych krajín“ bude EHSV odteraz sledovať aj vývoj občianskej spoločnosti v krajinách, ktoré majú „nádej“ stať sa členskými krajinami EÚ. Na tento účel výbor plánuje rozšíriť mandát svojej skupiny ad hoc Základné práva a právny štát (FRRL), ktorá od roku 2018 uskutočnila množstvo misií v členských štátoch s cieľom preverovať situáciu organizácií občianskej spoločnosti, aj na kandidátske krajiny EÚ.

„Nemôžeme dovoliť, aby sa základné práva, právny štát a demokracia zastavili na hraniciach EÚ!,“ dodal Oliver Röpke

ZROJ: EESC

Ilustračná fotografia: PEXELS

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *