Na plenárnom zasadnutí Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) sa diskutovalo o balíku opatrení v oblasti obrany demokracie, ktorý predložila Európska komisia. Členovia EHSV vyjadrili výhrady k jeho načasovaniu aj k tomu, aký prístup sa v ňom zaujal, najmä pokiaľ ide o obmedzenie zahraničného vplyvu. EHSV sa domnieva, že tento balík nielenže bude neúčinný, ale mohol by ohroziť aj občiansky priestor v Európe.

Avizovaným zámerom balíka opatrení v oblasti obrany demokracie je zlepšiť transparentnosť a demokratickú zodpovednosť v Európe, EHSV v ňom však vidí veľa nedostatkov. Podľa jeho názoru tento balík prišiel príliš neskoro na to, aby mohol mať akýkoľvek skutočný vplyv na nadchádzajúce európske voľby v roku 2024, a nezohľadnili sa v ňom ani jeho predchádzajúce odporúčania v záujme posilnenia európskej demokracie.

Predseda EHSV Oliver Röpke pri tejto príležitosti upozornil: „Keď hovoríme o „nebezpečenstvách“ pre naše demokracie, je dôležité vyzdvihnúť ráznu reakciu EÚ a výsledky súčasnej Komisie v oblasti obrany demokracie, základných práv a právneho štátu. EHSV si vypočul aj obavy, ktoré vyslovili mnohí aktéri občianskej spoločnosti v súvislosti s tým, čo považujú za riziká balíka. Musíme nájsť spoločný spôsob, ako spojiť obranu demokracie so všetkými potrebnými zárukami, aby sa zachoval občiansky priestor.“ Hoci EHSV podporuje cieľ smernice zabezpečiť transparentnosť lobingu v mene tretích krajín, rozhodne nesúhlasí s navrhovanými metódami a varuje, že by mohli mať nezamýšľané dôsledky pre občiansky priestor.

Spravodajca stanoviska EHSV na tému Balík opatrení v oblasti obrany demokracie Christian Moos na margo návrhu vyhlásil: „Považujeme túto smernicu za nebezpečnú. Podobá sa na zákon o „zahraničných agentoch“. Mohla by stigmatizovať mimovládne organizácie. Je zrejmé, že návrh v jeho súčasnom znení by mal byť stiahnutý. Mohol by totiž ešte zhoršiť problém zmenšujúceho sa občianskeho priestoru v Európe, a to je niečo, čo Komisia určite nechce.“

Pokiaľ ide o to, či balík dokáže odstrániť základné príčiny úpadku demokracie v EÚ, spoluspravodajca José Antonio Moreno Díaz je skeptický. Tým, že sa v návrhoch pozornosť úzko zameriava na vonkajšie hrozby, prehliadajú sa zákerné pokusy o destabilizáciu demokracií EÚ zvnútra, čím vzniká nebezpečný slepý uhol. Komisia uznala obavy, že by balík mohol mať negatívne dôsledky pre mimovládne organizácie, domnieva sa však, že sú zavedené dostatočné záruky na ich ochranu.

ZROJ: EHSV

Ilustračná fotografia: EHSV

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *