Civilných zamestnancov ozbrojených síl, ktorí pôsobia v rezorte Ministerstva obrany SR, už v súčasnosti zastupuje náš členský odborový zväz Slovenský odborový zväz zamestnancov obrany. Ide väčšinou o technicko-hospodárskych pracovníkov, zdravotnícky personál, technický obslužný personál, logistických a výrobných pracovníkov, čiže širokú škálu povolaní a profesií verejnej a štátnej služby, čo pravdepodobne spôsobuje, že síce je rezort obrany chápaný ako doména mužov, viac ako polovicu z počtu členov odborového zväzu tvoria ženy. Žiaľ, iba 5 % z celkového počtu členov sú mladí ľudia vo veku do 35 rokov. Príčinu možno hľadať aj v skutočnosti, že súčasná právna úprava v Slovenskej republike neumožňuje vojakom a vojačkám zakladať vlastné odbory a ich prípadné členstvo v už existujúcich odborových združeniach sankcionuje skončením štátnozamestnaneckého pomeru. Avšak profesionálnym vojakom a vojačkám sa valorizuje plat v rovnakej výške ako zamestnancom štátnej služby na základe Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre štátnu službu.

Podobná situácia bola v minulosti aj v rezorte polície, kedy ani policajti nemohli byť odborovo organizovaní. No už v roku 1990 vznikol Odborový zväz polície v SR, ktorí zastupuje aj uniformovaných zamestnancov ministerstva vnútra – policajtov.

Preto nás teší záujem a aktivita verejnej ochrankyne práv, pretože odopieranie práva združovať sa v odboroch nepatrí do demokratickej spoločnosti.

Od KOZSR

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *