V dňoch 10. až 12. februára 2023 sa v spolupráci s Friedrich-Ebert-Stiftung, zastúpenie v Slovenskej republike konala v Hodruši Hámroch Akadémia mladých odborárov, počas ktorej si mladí odborári z celého Slovenska zlepšovali svoje zručnosti v nábore nových členov v súčasnej digitálnej dobe, ale aj v správe sociálnych sietí.

V prvý deň akadémie sa mladým odborárom prihovorila prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová a popísala hlavné míľniky histórie demokratického odborového hnutia na Slovensku. Tento dejinný exkurz sa stal v súčasnej dobe pre mladých odborárov nevyhnutným, keďže sa často stretávajú práve s vnímaním odborov len cez prizmu minulého politického režimu. Žiaľ, bežní ľudia a zamestnanci nemajú predstavu o hlavnom zmysle odborov a organizovanosti v nich, nevedia, aký enormný význam má pre ich postavenie v zamestnaní kolektívne vyjednávanie a existencia odborovej organizácie, a už vôbec nerozumejú ich fungovaniu, štruktúre orgánov odborov, či ich pôsobnosti. Nakoľko z vlastných zamestnaneckých vzťahov mladí odborári vedia, že je rozšírených množstvo fám a zjednodušení a mylných informácií práve o fungovaní a histórii odborov, uvedomujú si, že znalosti a argumentačná zdatnosť v tejto oblasti sú nevyhnutnosťou.

Po prednáške nasledovala, aj spolu s viceprezidentom KOZ SR Františkom Gajdošom, diskusia o aktuálnom dianí v odboroch na Slovensku a o rôznych pohľadoch a názoroch mladých odborárov naň.

Počas ďalšieho dňa akadémie sa mladí odborári venovali nadobúdaniu nových zručností pri práci so zamestnancami s cieľom ich náboru do odborov, ale aj pri práci s vlastnou už existujúcou členskou základňou. Mladí odborári sú si plne vedomí významu a potreby širokej členskej základne pre činnosť odborov.

Na záver tohto dňa členovia Rady mladých KOZ SR diskutovali o plánoch na rok 2023 a určili si hlavné aktivity pre tento rok, vrátane participácie na organizačnom zabezpečení osláv Prvého mája.

V posledný deň sa mladí odborári zaoberali správou sociálnych sietí a fungovaním odborov v sociálnych médiách. Účastníci sa skutočne interaktívne učili, ako sociálne siete fungujú, ako organizovať efektívne kampane, informovať o činnosti odborov, ale aj ako získavať nových členov práve na sociálnych sieťach.

Na záver sa mladí odborári zhodli, že program februárovej akadémie bol pre nich veľmi aktuálny a využiteľný v ďalšom fyzickom, ale aj digitálnom „odborárskom“ živote, nadobudnuté poznatky im pomôžu v ďalšej práci a umožnia im rásť.

Rada mladých KOZ SR združuje mladých ľudí, ktorí prácu v odboroch vnímajú ako svoje životné poslanie a ktorých zásadným cieľom je zlepšiť nielen pracovný život svojim kolegom, ale aj všetkým zamestnancom na Slovensku tak, aby pracovné prostredie, podmienky výkonu práce, pracovné výhody a plat každého zamestnanca na Slovensku zodpovedali ideám a potrebnej úrovni digitálneho sveta, ktorého sme súčasťou.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *