Byť súčasťou európskeho spoločenstva nie je pre nás len akási „formalita.“ Pripomeňme si, že 9. mája oslavujeme jednotu a spoločné európske úspechy, ktoré sme dosiahli. Najzásadnejším bolo podpísanie Schumanovej deklarácie, čo zaručilo dlhodobý mier v povojnovej Európe a pripravilo základy pre dnešnú EÚ.

Sme stabilným členom EÚ už 19 rokov. Dá sa povedať, že sme vyrástli do dospelosti. To, že sme jednou z tých krajín, ktoré majú to šťastie byť v európskom spoločenstve, je dnes silným a významným momentom. Vďaka tomu máme rovnako dôležitý hlas ako iní partneri, napr. Nemecko či Francúzsko.

Vzájomná pomoc, solidarita, spolupatričnosť, ochota a smerovanie sú len niektoré z pilierov, ktoré nás držia pohromade a spájajú naše cesty. Pre KOZ SR je naše členstvo v EÚ zásadné najmä v oblasti ochrany a podpory práv zamestnancov.

Vďaka legislatíve, ktorú tvoríme na európskej pôde, máme na Slovensku také pracovné podmienky, ku ktorým by sme sa sami pravdepodobne nedopracovali, ale s veľkým časovým posunom. Sociálne zabezpečenie a ekonomický rozvoj sú pre nás odborárov alfou a omegou pri presadzovaní práv zamestnancov.

Aktuálny problém, ktorý riešime a chceme ho dostať do povedomia čo najviac, sú kolektívne zmluvy. Slovensko v rámci EÚ patrí ku krajinám, ktoré v kolektívnom vyjednávaní zaostávajú. Do dvoch rokov bude aj pre našu krajinu kľúčová aplikácia smernice o priemerných minimálnych mzdách.

Neurčí iba to, aká by mala byť výška minimálnej mzdy na národnej úrovni, ale vládam tiež stanovuje, aby vypracovali akčné plány, ktorými zabezpečia 80-percentné pokrytie zamestnancov kolektívnymi zmluvami. Na Slovensku je to v súčasnosti približne 25 percent. Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová podotkla, že „vidí veľký priestor pre prípravu právneho rámca, ktorý tak podporí zakladanie odborových organizácií a združovanie ľudí v odboroch, pretože práve odbory môžu vyjednávať kolektívny zmluvy“. Zamestnanci si vďaka kolektívnemu vyjednávaniu môžu u zamestnávateľa vyrokovať lepšie pracovné podmienky, vyššie mzdy aj o 16 percent, skrátenie pracovného času a ďalšie sociálne benefity.

Odbory majú v EÚ významné a dôležité zastúpenie. KOZ SR sa aktívne podieľa na budovaní medzinárodných vzťahov, sme aktívnou súčasťou európskych a svetových odborov. Európske spoločenstvo je otvorené odborom a vníma ich ako základ pre budovanie sociálno-ekonomických hodnôt.

KOZ SR symbolicky oslávila Deň Európy v Bratislave na veľkej happeningovej akcii v Starej tržnici, kde s návštevníkmi zdieľala a prezentovala svoju činnosť, zastúpenie a priority. „Pevne verím, že odbory sú kľúčovým aspektom EÚ, ktoré pomáhajú budovať spravodlivejšiu a sociálnu Európu pre všetkých,“ zdôraznila prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Fotogaléria:

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *