Čaj namiesto rešpektu

V utorok 13.októbra 2020 odborári združení v KOZ SR pokračovali v protestných aktivitách proti porušovaniu zákonov a predkladaniu noviel legislatívnych noriem poškodzujúcich zamestnancov zo strany ministra práce, sociálnych vecí

Čítaj viac