Frans Timmermans

Dňa 24. februára 2021 zverejnila Európska komisia (ďalej len Komisia) novú adaptačnú stratégiu Európskej únie (EÚ). Cieľom tejto stratégie je zvýšiť ekonomickú odolnosť EÚ a pripraviť našu spoločnosť na dôsledky klimatickej krízy v budúcnosti.

Stratégia, navrhovaná Komisiou, neobsahuje povinné požiadavky pre členské štáty, ale skôr predstavuje víziu dosiahnutia adekvátnej adaptácie do roku 2050.

Stratégia sa skladá zo štyroch pilierov:

  • Chytrejšia adaptácia: lepšie využitie údajov, výskum a ďalší vývoj platformy Climate Adapt.
  • Rýchlejšie adaptačné opatrenia, týkajúce sa infraštruktúr, vodného hospodárstva, erózie pobrežia…
  • Systematickejšia adaptácia: zameranie na miestne a regionálne orgány, zameranie na prírodné riešenia, zameranie na makrofiškálne opatrenia.
  • Medzinárodná spolupráca: zameranie na medzinárodnú činnosť a posilnenie podpory pre rozvojové krajiny, ktoré sú najviac zasiahnuté dôsledkami klimatickej krízy.

Stratégia obsahuje odkaz svetu práce v časti, ktorá predstavuje koncept „Just Resilience“. Uvádza, že Európa bude musieť „zlepšiť svoje chápanie účinkov klimatickej zmeny na pracovníkov, pracovné podmienky, zdravie a bezpečnosť, posúdiť súvisiace distribučné účinky a zapojiť do toho sociálnych partnerov“.

Stratégia však nezahŕňa žiaden konkrétny návrh na riešenie týchto výziev a nezmieňuje sa o úlohe sociálnych partnerov v bodoch navrhovaných na konci tejto časti.

Nadväzujúc na svoj nedávny projekt „Adaptácia na zmenu klímy a svet práce“ bola Európska odborová konfederácia (EOK) v posledných mesiacoch veľmi aktívna. Pokúsila sa ovplyvniť diskusiu o adaptácii a zahrnúť do nej odkaz svetu práce. Na základe nedávno prijatého uznesenia o tejto téme uverejnila EOK tlačovú správu, ktorou reagovala na návrh Komisie. EOK bude v nasledujúcich mesiacoch pokračovať vo svojej podpornej činnosti s cieľom propagovať zamestnanecké odporúčania a nasledovať legislatívnu diskusiu o stratégii.

Balík „Fit for 55“

Po nedávnom prijatí svojho nového plánu v oblasti klímy na rok 2030 oznámila Komisia svoj zámer revidovať kľúčové klimatické právne predpisy za účelom prispôsobiť ich novým cieľom. Spomedzi týchto legislatívnych nástrojov sa podrobí revízii: smernica o systéme obchodovania s emisiami, rozhodnutie o spoločnom úsilí, smernica o energii z obnoviteľných zdrojov, smernica o energetickej efektívnosti, smernica o energetickej hospodárnosti budov, emisné normy pre CO2 z osobných automobilov a dodávok a nariadenie o LULUCF.

Tieto revízie – doplnené novým legislatívnym návrhom mechanizmu kompenzácie uhlíka (CBAM) –  tvoria takzvaný balík „Fit for 55“, ktorý by mal byť navrhnutý v júni 2021.

EOK sa začala pripravovať na tieto diskusie a vypracovala návrh uznesenia. Na základe tohto uznesenia začne EOK s podpornými aktivitami pre balík „Fit for 55“.

Zdroj: EOK

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *