Španielsko zamýšľa povýšiť sociálny rozmer EÚ na ústredný prvok svojho šesťmesačného predsedníctva. Európsky hospodársky a sociálny výbor dostal preto rekordný počet žiadostí o konzultáciu v súvislosti s niektorými najzávažnejšími sociálnymi otázkami súčasnosti.

Španielsko bude Rade EÚ predsedať od júla. Zároveň sa funkčné obdobie Komisie pod vedením Ursuly von der Leyen pomaly chýli ku koncu a na obzore sú už aj voľby do Európskeho parlamentu v roku 2024. Španielsko jasne zdôraznilo sociálne aspekty, na ktoré by sa EÚ mala zamerať, a svoju vôľu odblokovať a presadiť niektoré z najkontroverznejších spisov týkajúcich sa sociálnych otázok. Nielenže tým otvorilo záverečnú fázu tohto volebného obdobia, ale vydláždilo cestu aj pre budúce priority toho nasledujúceho.

Nie je zrejme prekvapujúce, že Španielsko požiadalo EHSV o mimoriadne množstvo prieskumných stanovísk – prinajmenšom 20. Tieto stanoviská pokrývajú širokú škálu tém, od protokolu o sociálnom pokroku, ktorý EHSV presadzoval na Konferencii o budúcnosti Európy (a ktorý bol napokon zahrnutý do odporúčaní), až po otázky týkajúce sa demokracie na pracovisku, zeleného kolektívneho vyjednávania, duševného zdravia a neistej práce, ale aj návrh postupu pri sociálnej nerovnováhe. EHSV už dokončuje prácu na niektorých z nich, a preto bude už od začiatku pripravený prispieť svojím dielom k politickému procesu.

ZDROJ: PEXELS

Ilustračná fotografia: Pexels

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým aj organizáciám, ktoré zastupujú, zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *