Európska odborová konfederácia je hlavnou odborovou organizáciou zastupujúcou pracovníkov na európskej úrovni. EOK je uznaná Európskou úniou, Radou Európy a Európskym združením voľného obchodu ako jediná reprezentatívna medzisektorová odborová organizácia na európskej úrovni.

Prezidentka KOZ SR Monika Uhlerová sa v Bruseli zúčastnila zasadnutia Výkonného výboru Európskej odborovej konfederácie. Počas dvoch dní sa stretli čelní predstavitelia všetkých národných konfederácií, aby spoločne prediskutovali najdôležitejšie aktuálne témy a dohodli spoločnú stratégiu. 

Lídri schválili uznesenie EOK apelujúce na prijatie európskej smernice o algoritmických systémoch na pracovisku, stanovisko EOK k návrhu smernice o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu, ale aj stanovisko o revízii smernice o jednotnom povolení. 

EOK tiež informovala o procese rokovaní o návrhu smernice o zlepšení pracovných podmienok pracovníkov cez platformy v Európskej rade a Európskom parlamente. Monika Uhlerová účastníkov zasadnutia informovala o spoločnej výzve KOZ SR a EOK určenej slovenským europoslancom, aby tento týždeň vo Výbore pre zamestnanosť a sociálne veci EP zahlasovali za pozmeňujúce návrhy v parlamentnej správe o zlepšení pracovných podmienok pri práci cez platformy, ktorá o.i. chráni samostatne zárobkovo činné osoby pred zneužívaním zo strany digitálnych pracovných platforiem

Diskusia sa venovala aj interným záležitostiam, ako napríklad príprave kongresu EOK v roku  2023, ktorý sa bude konať v Berlíne. Počas výkonného výboru sa predstavili aj kandidáti na pozície zástupcov generálnych tajomníkov a konfederačných tajomníkov, pričom Esther Lynch bola zvolená ako dočasná generálna tajomníčka EOK do zjazdu v Berlíne.

Lídri pokračovali v diskusii o aktivitách v rámci EOK plánu, ktorý je zameraný na krízu životných nákladov a stavia pracovníkov do centra hospodárstva. EOK žiada, aby Európska rada bola zasadnutím Rady pre krízu životných nákladov a aby bola výrazne zameraná na podporu tých, ktorých najviac zasiahlo zvyšovanie cien, na ochranu pracovných miest a príjmov a na opatrenia v súlade so 6-bodovým konfederačným plánom.

Bezpečne v práci, bezpečne doma, bezpečne online. Stanovisko EOK k návrhu smernice o boji proti násiliu na ženách a domácemu násiliu

Európska komisia predložila 8. marca 2022 návrh smernice o boji proti násiliu páchanému na ženách a domácemu násiliu. EOK sa domnieva, že návrh smernice môže priniesť konkrétny pokrok. Je však potrebné prijať praktické riešenia, vďaka ktorým budú pracoviská bezpečné pre všetky pracovníčky. EOK hľadá zmeny v štyroch kľúčových oblastiach: 

  • uznať úlohu odborov, 
  • chrániť obete určitých foriem kybernetického násilia pred diskrimináciou v práci, 
  • zaviazať zamestnávateľov, aby aktualizovali a implementovali politiky na predchádzanie násiliu a obťažovaniu
  • riešiť domáce násilie ako problém na pracovisku.

EOK víta uznanie potreby riešiť kybernetické násilie páchané na ženách v návrhu smernice. Ako obzvlášť zarážajúce a škodlivé sa však javia chýbajúce záruky proti sekundárnej viktimizácii a ekonomickými následkami.

Odborové zväzy evidujú prípady pracovníkov, ktorí sú obeťami sexuálneho kybernetického násilia a sú ďalej vystavení ďalšej diskriminácii. Napríklad zo strany ich zamestnávateľa, ktorý nespravodlivo prepustí pracovníka, či mu odopiera povýšenie kvôli fotkám alebo videám na sociálnych sieťach.

EOK požaduje, aby sa smernica zmenila a doplnila, čím by sa zabezpečilo zabrániť zamestnávateľom v priamej alebo nepriamej diskriminácii pracovníkov na základe toho, že sa stali obeťami kybernetického násilia. 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *