Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV) sa vo svojom stanovisku prijatom na plenárnom zasadnutí bližšie zaoberal európskou stratégiou integrovaného riadenia hraníc (EIBM) a vyzval na spoločnú stratégiu, lepšiu koordináciu a ochranu základných práv.

Zabezpečenie účinnosti európskeho riadenia hraníc nie je len otázkou bezpečnosti. Ide aj o zabezpečenie toho, aby sme dodržiavali hodnoty, na ktorých je založená Európska únia. EHSV je pevne presvedčený, že potrebujeme jasný plán na zlepšenie postupov na našich vonkajších hraniciach.

Cieľom európskeho integrovaného riadenia hraníc je zlepšiť koordináciu medzi agentúrami a nástrojmi EÚ a agentúrami a nástrojmi členských štátov poverenými úlohami v oblasti riadenia hraníc. To musí zahŕňať dôrazné zameranie na výmenu informácií a vytváranie spoločnej pohraničnej kultúry zaručujúcej ochranu ľudských práv.

Hoci národné pohraničné inštitúcie zohrávajú kľúčovú úlohu, EHSV vyjadruje vážne znepokojenie nad tým, že v stratégii sa nešpecifikujú ich záväzky. Spravodajca stanoviska Cristian Pîrvulescu a spoluspravodajca José Antonio Moreno Diaz považujú za dôležité používať rámec európskeho integrovaného riadenia hraníc a požadovať od každého členského štátu vypracovanie plánu základných práv v oblasti riadenia hraníc, ktorý by dopĺňal činnosť agentúry Frontex.

Výbor takisto ľutuje, že v rámci európskeho integrovaného riadenia hraníc sa náležite nepriznáva a nerieši prax zavracania migrantov (tzv. push-back) a žiada Komisiu, aby v tejto súvislosti pripravila jasné plány a požadovala od vnútroštátnych pohraničných inštitúcií, aby sa vyhli uvedeným neprípustným postupom. Dodržiavanie základných práv je právnym záväzkom všetkých inštitúcií EÚ a členských štátov a podľa toho by sa k nemu malo pristupovať. Zahraničná politika alebo politika spolupráce EÚ by v žiadnom prípade nemala byť podmienená spoluprácou krajín pôvodu pri návrate a readmisii.

ZDROJ: EESC

Ilustračná fotografia: PEXELS

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *