Viac ako 24 miliónov zamestnancov s nízkou mzdou v krajinách EÚ by sa mohlo dotknúť veľmi potrebné zvýšenie mzdy, a to v prípade, ak budú prijaté návrhy odborov, súvisiace s navrhovanou smernicou EÚ o primeraných minimálnych mzdách.

Európska odborová konfederácia volá po tom, aby bol do legislatívy zahrnutý „prah dôstojnosti“, ktorý by zabezpečil, že zákonom stanovené minimálne mzdy by neklesli pod 60% mediánovej mzdy a pod 50% priemernej mzdy v danom členskom štáte.

Európska komisia začlenila prahové hodnoty do návrhu smernice ako orientačné usmernenie pre členské štáty, no EOK sa v spolupráci s poslancami Európskeho parlamentu snaží o to, aby táto dolná hranica bola povinná, keď smernica príde do Európskeho parlamentu. EOK tiež vyzýva európskych poslancov, aby do nej zapracovali záruky o tom, ako majú byť zákonom stanovené minimálne mzdy, vypočítané nad „prahom dôstojnosti“, aby všetky zákonom stanovené minimálne mzdy boli skutočne „primerané“ a nastavené na sumu, ktorá zaručuje dôstojnú životnú úroveň.

Podľa analýzy Komisie by zavedenie „prahu dôstojnosti“ znamenalo zvýšenie mzdy najmenej pre štvrtinu pracovníkov v šiestich krajinách EÚ.

KrajinaPočet pracujúcich, ktorým by pri „prahu dôstojnosti“ stúpla mzdaPercento celkovej pracovnej sily, ktorá by ťažila z nastavenia hraničnej hodnoty
Bulharsko648 95123%
Česko492 04011%
Nemecko6 834 66118%
Estónsko116 36121%
Grécko907 48634%
Španielsko4 120 21425%
Francúzsko2 201 9399%
Chorvátsko249 61217%
Maďarsko803 70920%
Írsko486 83325%
Litva115 77710%
Luxembursko57 55222%
Malta24 32312%
Lotyšsko143 65619%
Holandsko657 9379%
Poľsko3 998 32931%
Portugalsko508 12613%
Rumunsko1 476 09136%
Slovinsko61 8327%
Slovensko408 78819%„Minimálna mzda, pri ktorej pracujúci žije v chudobe, sa úplne míňa zmyslu minimálnej mzdy.“

Esther Lynch, Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK


Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK, Esther Lynch, uviedla: „Európska komisia si je vedomá strašnej situácie, ktorej čelia milióny poberateľov minimálnej mzdy, no návrh smernice by sa v aktuálnej podobe nepretavil do skutočného zvýšenia miezd.“

„Teraz je na Európskom parlamente a európskych vládach, aby pozmenili návrh smernice tak, aby členské štáty nemohli nastaviť zákonom stanovenú mzdu pod „prahom dôstojnosti“. Okrem toho treba smernicu upraviť do takej podoby, aby členské štáty museli stanoviť zákonnú minimálnu mzdu nad prahom dôstojnosti a na „primeranej“ úrovni, ktorá sa určí v plnej spolupráci s odbormi.“

„Dôstojné zvýšenie mzdy pre pracujúcich s nízkou mzdou v Európe už malo nastať dávno a v súčasnosti by len posilnilo obnovu krajín EÚ. Neexistuje žiadne lepší hospodársky stimul, ako naliať peniaze do vreciek ľudí s najnižšou mzdou, ktorí ju s najväčšou pravdepodobnosťou minú do spotreby a na podniky, zápasiace s problémami namiesto toho, aby peniaze zhromažďovali.“

Návrhy EOK na zmenu smernice zahŕňajú termíny ako „prah dôstojnosti“ a záruka „primeranosti“, ktoré by sa vzťahovali na členské štáty, kde existuje zákonom stanovená minimálna mzda.

Prihlásiť sa ku odberu noviniek!Z

Zdroj: EOK

Jedna myšlienka na článok “Smernica Európskej únie (EÚ) môže priniesť zvýšenie mzdy až pre 24 miliónov ľudí”

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *