Nemecké voľby vyhrala strana, ktorá sa zaviazala k minimálnej hodinovej mzde vo výške 12 eur, čo je významným impulzom pre kampaň za ukončenie nízkych miezd v celej Európe prostredníctvom zlepšenia smernice Európskej únie o minimálnej mzde.

Nemecko v súčasnosti patrí medzi dve tretiny členských štátov Európskej únie, v ktorých je minimálna mzda stanovená pod hranicou ohrozenia chudobou v EÚ (teda 60 % národnej mediánovej mzdy), ako aj pod 50 % priemernej mzdy.

S aktuálnou výškou 9,60 eura na hodinu je to len 48 % mediánovej mzdy a 43 % priemernej mzdy v Nemecku.

Po kampani Nemeckej odborovej konfederácie (DGB) sa minimálna hodinová mzda vo výške 12 eur stala hlavným volebným sľubom strany SPD, ktorá vyhrala voľby a tvrdí, že túto politiku zavedie na budúci rok.

Tým by sa minimálna mzda v Nemecku zvýšila na 60 % mediánovej mzdy v krajine a 10 miliónom pracovníkov by sa zvýšili mzdy o 25 %!

Na ťahu je Európsky parlament

Európska komisia nedávno predložila návrh smernice o minimálnej mzde. V súčasnej podobe by však stále umožňovala stanovenie minimálnej mzdy pod hranicou chudoby. Teraz je na Európskom parlamente, aby smernicu vylepšil zavedením spodnej hranice, pod ktorú mzdy nemôžu klesnúť.

Európska odborová konfederácia (EOK) vyzýva poslancov Európskeho parlamentu, aby do návrhu smernice zaviedli „prah dôstojnosti“ –teda  60 % mediánovej mzdy a 50 % priemernej mzdy v danom členskom štáte – s cieľom zabezpečiť, aby minimálna mzda zaručovala dôstojnú životnú úroveň vo všetkých členských štátoch.

To by zabránilo tomu, aby 24 miliónov pracujúcich ľudí v Európe naďalej žilo v riziku chudoby.

Zástupkyňa generálneho tajomníka EOK, Esther Lynch, uviedla: „Výsledok nemeckých volieb je jasným hlasovaním za dôstojné minimálne mzdy v najväčšom členskom štáte EÚ. Zamestnanci by si nikdy nemali vyberať medzi vykurovaním svojho domova, riadnym nakŕmením rodiny a zaplatením nájomného. Ale presne takejto voľbe čelia milióny pracovníkov v dvoch tretinách členských štátov EÚ, vrátane Nemecka, kde je minimálna mzda v súčasnosti príliš nízka. Nemeckí voliči jasne a hlasno povedali, že minimálna mzda už nemôže byť mzdou chudoby. Európa musí nasledovať ich príklad a zabezpečiť, aby minimálna mzda zaručovala dôstojnú životnú úroveň vo všetkých členských štátoch. V opačnom prípade sa už aj tak vážna sociálna a hospodárska nerovnováha medzi členskými štátmi EÚ len zhorší. Čo je dobré pre nemeckého pracovníka, je dobré aj pre španielskeho, rumunského, írskeho alebo estónskeho.“

Zdroj: EOK

Fotografia Niki Nagy od Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *