Milí kolegovia, priatelia, som veľmi rada, že sa vám môžem prihovoriť na úvod tejto konferencie na vysokej úrovni. Vybrali ste si veľmi dôležitú tému – budúcnosť práce v 21. storočí. Práve budúcnosť práce sa neustále snažíme predvídať a tvoriť ako odborári na národnej, regionálnej, európskej aj podnikovej úrovni. Je to čoraz ťažšie, keďže svet práce sa mení rýchlejšie. Či už vďaka príchodu nových technológií, reakcii na klimatické zmeny, reakcii na všetky typy diskriminácie a úplne nových typov nerovností, ktoré sa niektorí zamestnávatelia snažia zaviesť do sveta práce.

Začnime technológiami, sú v dnešnom svete veľmi dôležitým nástrojom. Vidíme exponenciálny rozvoj inovácií, najmä za posledných pár rokov. No s tým sa spája aj väčšia neistota vo svete práce. Myslím najmä digitálne platformy, sú všade – donášky, taxi služby, upratovacie služby – mnohé tieto platformy zneužívajú pracovníkov, nerešpektujú ich právo byť vnímaný ako zamestnanec a predstierajú, že sú živnostníci, hoci ide o falošnú živnosť. Samozrejme takto sa zbavujú povinností, ktoré by ako zamestnávatelia mali. Ďalším zložitým aspektom digitálnych platforiem je algoritmické riadenie, či už s cieľom kontrolovať zamestnanca a riadiť každú jednu sekundu jeho pracovného života, a keď zamestnanec urobí chybu, dostane trest. Buď ho už znovu nezavolajú alebo mu siahnu na mzdu. Byť v (ne)milosti algoritmu je neprijateľné v budúcom svete práce. Musíme zaistiť, aby kontrolu vždy mal človek. Musíme zaistiť právo rozprávať sa s človekom, keď ide o niečo, čo má vplyv na váš život. Musíme tiež mať právo vedieť, aké rozhodnutie algoritmus urobil, musíme vidieť dovnútra rozhodovacieho procesu. EOK spustila intenzívnu kampaň na zastavenie zneužívajúcich praktík. Lobovali sme za účinnú smernicu, ktorá by zlepšila podmienky pracovníkov platforiem. Komisia konečne predstavila smernicu. Európsky parlament ju podporil a navrhoval do nej ďalšie posilnené opatrenia. Rada EÚ však ešte nenašla zhodu, a až potom sa začne trialóg, trojstranná diskusia Komisie, EP a členských štátov. Preto je dôležité, aby sme držali spolu. EOK a partnerské organizácie musia spoločne zaistiť, aby táto kľúčová legislatíva prešla, a hlavne aby zabezpečila, že už nikto nebude klamlivo označovaný za živnostníka, a aby všetci zamestnanci platforiem mali dôstojnú prácu, právo vstúpiť do odborov a aby kolektívne dohody boli riadne uznané.

Ďalší jav, ktorému čelíme, je situácia, keď zamestnávatelia tvrdia, že nevedia nájsť kvalifikovaných pracovníkov. Niektoré sektory sú zasiahnuté viac ako iné. Pre niektoré sektory to platí, pre iné nie. Často nejde o chýbajúce zručnosti, ale o chýbajúce dôstojné miesta. Pracovníci v zdravotníctve sú často vyhoretí a odchádzajú kvôli podmienkam. Aj v iných profesiách zamestnanci už nemôžu chodiť do práce pre zlé pracovné podmienky. Musíme spochybniť predstavu, že ide len o nedostatok zručností, je tu aj nedostatok dôstojnej práce. Je však pravda, že mnohí pracovníci chcú získať potrebné zručnosti. Vedia, že aby v práci v budúcnosti napredovali, potrebujú prístup k odbornej príprave, a až príliš často zamestnávatelia nedávajú zamestnancom platené voľno, nepovolia im účasť na potrebných školeniach, ani im nepomôžu urobiť krok tým smerom. Preto vnímame právo na vzdelanie a učenie ako základné právo budúcnosti.

Musíme zaistiť, aby pracovníci boli v centre politík. To znamená viac práce pre nás v EOK, aby sme zaistili, že rôzne inštitúcie – toto je rok zručností a stále je ťažké vidieť realitu pracujúcich, či už ide o zelenú alebo digitálnu transformáciu. Musíme splniť sľub spravodlivej transformácie, a na to musí byť konkrétna a priniesť skutočné výsledky, ktorým pracovníci na lokálnej úrovni uveria.

Jediný spôsob, ako zaistiť spravodlivú transformáciu, je zapojiť odbory. Odbory sa musia zapojiť do tvorby aj implementácie politík. Preto EOK v reakcii na zelenú dohodu a priemyselný plán EÚ kladie silnú požiadavku, aby vždy, keď nejaká firma dostane finančnú podporu, musí splniť sociálne podmienky. Je to prosté. Znamená to, že firma musí zapojiť odbory, vytvoriť dobré a kvalitné pracovné miesta, ktoré pretrvajú do budúcna a ktoré budú pokryté kolektívnymi dohodami.

Ďalší problém je pokles reálnych miezd. Už desaťročia pracovníci dostávajú čoraz menej zo zisku, ktorý pomáhajú tvoriť. Dosiahlo to krízovú úroveň. Krízu znásobuje inflácia, fakt, že pracovníci nedostávajú zo mzdy toľko ako predtým. Preto EOK prišla so 6-bodovým plánom na boj proti kríze životných nákladov. Prvý dôležitý krok je zvýšenie miezd priamoúmerne so životnými nákladmi. Pridlho sa zvyšujú zisky bez primeraného zvýšenia miezd. EOK tiež požaduje pomoc konkrétne adresovanú tým, ktorí nedokážu platiť účty za energie, kúpiť si jedlo a zaplatiť nájomné. Náklady za energie by sa okamžite mali pre pracujúcich zastropovať, a európske a národné protikrízové opatrenia treba rozšíriť, aby chránili príjmy a pracovné miesta v sektoroch, ktoré sa trápia. Znovu, treba to spojiť s podmienkou kvalitných pracovných miest a kolektívnych dohôd.

Musíme tiež modernizovať a regulovať trh s energiami a uznať, že energie sú verejný statok a nie komodita. Pri rokovacom stole vždy musí byť miesto pre odbory, keď sa navrhujú a prijímajú protikrízové opatrenia vďaka skutočnému sociálnemu dialógu.

Požiadali sme ECB, aby zmenila smer a prehodnotila zvyšujúce sa úrokové sadzby. Zdôrazňujeme, že zvýšenie úrokov nie je skutočné riešenie problému. Problém nie sú privysoké mzdy, ale privysoké zisky. To sa nerieši cez úroky, ale cez dane. Preto žiadame zdanenie nadmerného zisku firiem za minulý rok. Je mýtus, že všetky firmy sa trápia.

Chceme tiež, aby vlády riešili boj proti odborom. Vidíme praktiky, ktoré sa v USA vyskytujú bežne, no teraz sa objavujú aj v Európe. Musíme to zastaviť. Preto je smernica o minimálnych mzdách a jej transpozícia taká dôležitá. Verím, že budúcnosť práce môže byť oveľa lepšia, ak vytvoríme prostredie, ktoré podporí odbory pri organizovaní zamestnancov, vypracúvaní kolektívnych dohôd a ich realizácii. To je kľúčový faktor úspechu pre budúcnosť práce.

Smernica o minimálnych mzdách je skvelá príležitosť. Táto smernica stanovuje, že 80 % práce v členskom štáte musí byť pokrytých kolektívnou zmluvou do roku 2030. Na Slovensku je to teraz 24 %. Takže vaša vláda musí mať jasný plán. Musí si s vami sadnúť a identifikovať aké opatrenia prijať, aby sa zvýšil počet zamestnancov pokrytých kolektívnymi dohodami. My v EOK sme odhodlaní vám v tom pomôcť a podporiť vás na každom kroku. Teším sa na to, ako položíme tento základný kameň pre budúcnosť práce. Smernica sa tiež venuje primeranej minimálnej mzde, a to je prah dôstojnosti. Nastavuje hranicu, pod ktorú by nikto nemal byť nútený pracovať, bez ohľadu na to kto ste, odkiaľ ste a čo robíte. Mali by ste z minimálnej mzdy pokryť životné náklady. Preto je hranica 60 % mediánovej a 50 % priemernej mzdy v každom členskom štáte taká dôležitá. Budeme s vami spolupracovať, aby Komisia zabezpečila, že všetci pracovníci budú vždy nad touto hranicou dôstojnosti.

Ako kriticky dôležitú páku vnímame verejné obstarávanie. Verejné orgány dávajú bilióny eur ročne do zákaziek, či už na upratovacie služby, likvidáciu odpadu, a pod. Pravidlá verejného obstarávania nesmú zvýhodňovať firmy, ktoré nemajú kolektívnu dohodu. Ak platíte zamestnancom menej a máte zlé podmienky, nie, to sa musí skončiť. Naopak, musíme zvýhodniť firmy, ktoré rešpektujú právo na kolektívne vyjednávanie, majú kolektívnu zmluvu a platia dôstojné mzdy. Tieto firmy musia vyhrávať zákazky. To bude kriticky dôležité a teším sa na prácu, ktorú pre to odvedieme.

V nadchádzajúcich rokoch tiež budeme meniť náš vlastný svet práce, či už ako odborové zväzy alebo ako EOK. Čo musíme urobiť, aby sme boli spolu silnejší, mobilizovali sa, oslovili viac zamestnancov, dali im vedieť, aké dôležité je kolektívne vyjednávanie, aké dôležité je stáť pri sebe a zbaviť sa zásady „rozdeľuj a panuj“. Ako efektívnejšie pomôcť pracovníkom a ako EOK pomôže vám, našim partnerom. Ako zvýšiť záujem o stretnutia. Ako sa stretávať, ako budovať politiky. Musíme sa pozrieť ako obnoviť našu prácu ako odborárov. Teším sa na spoluprácu v nadchádzajúcich 4 rokoch mandátu, aby sa nám to podarilo.

Časť tejto práce je o úlohe odborov pri boji proti nenávisti, ktorá vstupuje na pracoviská, či už je to krajná pravica alebo ktokoľvek iný. Potrebujeme rešpekt. Rešpekt voči všetkým pracovníkom. Rešpekt bez ohľadu na to, kto ste, odkiaľ ste, muž, žena, to je jedno. Je to o diverzite. Musíme byť rovnako ohodnotení a riadne rešpektovaní. Sme za jednotu, nie delenie, stojíme za odborárskymi hodnotami. Preto EOK diskutuje o charte hodnôt. Chceme ich tento rok potvrdiť, vyhlásiť a dať do praxe. Bez ohľadu na to, kto ste, odborový zväz vás bude rešpektovať a bojovať za vás.

Milí kolegovia, priatelia, dnes sa v troch panelových diskusiách budete rozprávať o dôležitých témach. Každá z nich je zásadná pre budúcnosť pracovníkov na Slovensku ale, dúfam, aj pre európsku úroveň. Preto sa teším na výstupy vašich diskusií. Viem, že ich určite prinesiete aj na náš kongres v Berlíne. Vedzte, že sa na podporu EOK môžete spoľahnúť a my sa rovnako spoliehame na vás. Buďme jednotní na každej úrovni. Prajem vám úspešnú konferenciu, kolegovia.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *