Pred viac ako dvoma týždňami bol zverejnený reformný plán pod názvom Moderné a úspešné Slovensko (4. 10. 2020 o 23:00, nájdete TU), ktorý mal byť súborom reforiem, ktoré pošleme do Bruselu a ktoré pohnú Slovensko dopredu, ale zároveň mal reflektovať aj krízu spôsobenú pandémiou a jej dosahy. Nakoniec bol prezentovaný ako zásobník reforiem na diskusiu o tom, ako a na aké reformy sa využijú prostriedky z Európskej únie. Na diskusiu, o ktorej stále nevieme, či už prebehla alebo – ako a kedy bude prebiehať.

Prvé kolo diskusií

Prvé kolo diskusií zabezpečili médiá hneď po prezentovaní dokumentu. Minister financií mal tlačovú konferenciu, vystúpil vo viacerých médiách a prezentoval svoj dokument. Prípadní aktéri, záujmové skupiny, sociálni partneri, ale aj ostatné politické subjekty sa do diskusie zapojili prostredníctvom médií, ktoré narýchlo zozbierali jednotlivé názory. Sociálni partneri a ďalší odborníci sa v priebehu niekoľkých hodín po zverejnení mali možnosť vyjadriť k vyše 100-stranovému dokumentu. Vo svetle súčasnej pandemickej situácie a ďalších závažných tém, tak ako každá „senzácia“, aj prvé kolo diskusie trvalo sotva tri dni.

Politický kontext v diskusii

Vládne strany zatiaľ prešľapujú na mieste a jediný, kto okrem ministra financií prezentoval svoju predstavu o použití prostriedkov, bolo hnutie Sme rodina. Ďalšie koaličné strany deklarovali, že majú svoje priority a budú ich v najbližšom čase prezentovať a následne presadzovať. Koaliční partneri majú zároveň rozdielne pohľady na reformy a budúcnosť Slovenska, a tak je otázne, aký plán bude nakoniec schválený koaličnou radou a vládou. Kde v tomto procese bude mať možnosť vyjadriť sa odborná verejnosť a sociálni partneri, to asi nevie nikto.

Čo je v pláne obnovy

Zatiaľ prezentované priority sú len rámcovo opísané, bez konkrétnych opatrení, ako a kedy sa budú realizovať. Aj na základe prezentovaných informácií možno predpokladať, že sa budú vyberať a prioritizovať oblasti, ktoré sa budú napĺňať v najbližšom období. Aj z tohto dôvodu by bolo vhodné, aby bol plán akceptovaný širokou verejnosťou a celým politickým spektrom. Dlhodobý plán presahujúci jedno funkčné a volebné obdobie nevyhnutne potrebuje širokú akceptáciu, aby bolo možné plynulo nadväzovať a realizovať reformy bez potreby ich neustálych zmien pri zmene politickej garnitúry.

Prečítajte si tiež, ako vidí plán obnovy KOZ SR (TU).

Inštitút pripomienkového konania, ktorý prostredníctvom webového portálu umožňuje jednoducho pripomienkovať vládne dokumenty, ktorý je ukotvený aj v zákone a dáva, aj keď v obmedzenej forme, priestor aj obyčajnej verejnosti vyjadriť sa, asi nie je dostatočne atraktívny.

Odbornej verejnosti tak zostáva – pri snahe prezentovať svoje názory – posielať na ministerstvo financií poštové holuby. Alebo komu vlastne?

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *