Značka: Opatrenie

Prvá pomoc plus

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo na rokovanie vlády 28. 10. 2020 o 6:00 ráno Návrh na zmenu podmienok projektu a predĺženie obdobia realizácie podpory udržania zamestnanosti v čase vyhlásenej mimoriadnej…