Európska komisia pracuje na zmene pravidiel týkajúcich sa organizácie minimálnych prestávok a dôb denného a týždenného odpočinku v odvetví príležitostnej osobnej dopravy.

Keďže väčšina z nás sa snaží dostať do cieľa živá a zdravá, mať dobre oddýchnutého vodiča za volantom autobusu znie ako intuitívna myšlienka. Neplatí to však vždy. Napriek slovu „príležitostná“ nie je táto práca často ani sezónna, ani príležitostná, ale skôr kontinuálna. Navrhovaná zmena by umožnila vodičom vnútroštátnej osobnej dopravy pracovať 12 po sebe nasledujúcich dní bez odpočinku, ako je to v súčasnosti v prípade medzinárodnej dopravy – ďalšieho odvetvia trpiaceho chronickým nedostatkom personálu.

Tento flexibilný prístup k časom odpočinku, ktorý je údajne navrhnutý tak, aby riešil nedostatok vodičov, nielenže ohrozuje bezpečnosť cestnej premávky – väčšina vodičov v tomto odvetví má navyše viac ako 50 rokov, takže zvýšený stres predstavuje veľké riziko – , ale s najväčšou pravdepodobnosťou tiež zhorší samotný problém, ktorý sa snaží vyriešiť. Zhoršením pracovných podmienok sa určite zníži atraktivita práce, pretože vodiči na týchto pozíciách často vykonávajú iné úlohy súvisiace so starostlivosťou o skupinu.

Možno by sme mali zvážiť zlepšenie pracovných podmienok a vyriešením otázky licencií a povolení podporiť ľudí, ktorí chcú vstúpiť do tohto odvetvia, a zároveň poskytnúť bezpečnú infraštruktúru vrátane zariadení na odpočinok. Takto by sme možno prilákali viac vodičov.

ZDROJ: EESC

Ilustračná fotografia: PEXELS

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho členom, a tým

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *