O doplnkové dôchodkové sporenie je stále väčší záujem. V minulom roku podľa dát Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností uzavrelo zmluvy takmer 87-tisíc ľudí.

Celkovo je v systéme vyše 992-tisíc sporiteľov, pričom viac ako 30-tisíc klientov už poberá aj dôchodkovú dávku. Spoločnosti vyplatili za minulý rok na dávkach cez 152 miliónov eur. Podľa Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností je to o 14-percent viac ako predvlani.

Účastnícke zmluvy podľa doplnkovej dôchodkovej spoločnosti:

DDS počet zmlúv podiel v %
DDS Tatra banky d.d.s., a.s. 302 646 31
NN Tatry-Sympatia, d.d.s., a.s. 430 728 43
Stabilita, d.d.s., a.s. 127 926 13
UNIQA d.d.s., a.s. 129 237 13
Spolu 990 537 100

Zdroj: MPSVR SR k 31.12.2023, Tabuľka: III. pilier v číslach

Čím skôr, tým lepšie

Do tretieho piliera vstupujú podľa dát predovšetkým ľudia vo veku medzi 24 až 39 rokov.

„Čas je v tomto prípade rozhodujúci. Čím skôr začne účastník sporiť, tým vyšší bude jeho dôchodok,“ vysvetľuje prezident Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností Martin Višňovský.

Zmluvu o sporení môže uzatvoriť každý pracujúci od 18 rokov. V prípade zamestnancov, ktorí vykonávajú práce spojené s expozíciou rizikových faktorov, teda kategórie III. a IV. na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva, je im zamestnávateľ povinný prispievať minimálne 2 % zo mzdy. Najviac ľudí, ktorí si takýmto spôsobom sporia na starobný dôchodok, je vo veku od 30 do 49 rokov.

„Sú to väčšinou zamestnancami s príjmom, ktorý im umožňuje pravidelne investovať do svojho dôchodkového sporenia. Rastie však podiel nových účastníkov vo veku od 20 do 29 rokov,“ hovorí Martin Višňovský.

Oplatí sa, ak prispeje zamestnávateľ

Klienti si v minulom roku prispievali sumou v priemere 22,60 eura mesačne. Prispievať vám na tretí pilier môže aj zamestnávateľ. Ten môže zaplatené príspevky zahrnúť aj do daňových výdavkov do výšky šiestich percent zúčtovanej mzdy zamestnanca. V roku 2023 zamestnávatelia prispievali zamestnancom v priemere 38,26 eura mesačne.

„Hoci prezentované čísla vyzerajú optimisticky, realita až taká ružová nie je. Počty uzatvorených zmlúv neodrážajú počet aktívnych, pravidelne sporiacich účastníkov. Toto číslo je výrazne nižšie. Napríklad podľa údajov z roku 2022 má príspevok zamestnávateľa len niečo viac ako 60 % účastníkov,“ pripomína prezidentka Konfederácie odborových zväzov SR Monika Uhlerová.

Zároveň upozorňuje, že priemerná výška vkladov dnes nepostačuje na výpočet zmysluplnej dávky a neumožňuje krytie niektorých rizík, ako je napríklad preddôchodková nezamestnanosť alebo individualizovaný odchod do dôchodku.

„Práve v treťom pilieri sa rozhoduje o kvalite života na dôchodku. Toto je fakt, ktorý ministerstvo práce a najmä ministerstvo financií dlhodobo ignorujú. Slovensko je s podporou doplnkového dôchodkového sporenia (0,02 % HDP) na chvoste krajín OECD. To odráža aj výška daňovej úľavy na príspevky účastníkov, ktorá je dlhodobo 15 eur mesačne a nevalorizuje sa,“ kritizuje prezidentka KOZ SR.

Úloha aj výzva pre odbory

Dohľad nad doplnkovým sporením vykonáva Národná banka Slovenska. Dnes už ide o obľúbený zamestnávateľský benefit, pričom veľké firmy príspevok do tretieho piliera zväčša svojim zamestnancom poskytujú. Situácia je komplikovanejšia v prípade živnostníkov či menších podnikov.

„Na túto skutočnosť sa budú musieť sústrediť aj odbory v rámci kolektívneho vyjednávania. Prioritné ale je presvedčiť štát, že je nevyhnutné zvýšiť stimuláciu pre účasť pracujúcich v tomto systéme,“ uzatvára Monika Uhlerová.

Tretí pilier je dobrovoľné doplnkové dôchodkové sporenie označované aj ako kapitalizačný pilier, do ktorého môžu prispievať aj zamestnávatelia. Jeho cieľom je umožniť zamestnancovi získať doplnkový dôchodkový príjem vo forme dávky. Dohľad nad doplnkovým sporením vykonáva Národná banka Slovenska.

Ilustračná fotografia: Pexels

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *