Skupina Organizácie občianskej spoločnosti (skupina III) Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru (EHSV) a Mladí európski federalisti (JEF Europe) spoločne usporiadali seminár pre mládež s názvom Mládež pod tlakom – ochrana mládežníckej občianskej spoločnosti. Seminár nadviazal na predchádzajúce webináre o občianskej účasti mládeže, ktoré zorganizovalo EHSV v rokoch 2021 a 2022.

V rámci výmeny názorov medzi zástupcami mládeže a inštitúcií, medzi ktorými boli aj pozvaní rečníci Dr. Sergey Lagodinsky (poslanec EP, Verts/EFA), Alessia Valentino (právna referentka, Európska komisia) a Christian Moos (člen skupiny Organizácie bčianskej spoločnosti a spravodajca pripravovaného stanoviska EHSV na tému Balík opatrení v oblasti obrany demokracie), sa na seminári preberali tendencie a konkrétne narušenia priestoru občianskej spoločnosti mládeže v celej Európe.

Účastníci podujatia vyzdvihli naliehavú potrebu koordinovaného občianskeho dialógu na vnútroštátnej a európskej úrovni, zvýšenia financovania mládežníckych organizácií a inkluzívnej účasti všetkých mladých ľudí. Zdôraznili tiež, že je nevyhnutné zaviesť mechanizmy na ochranu aktivistov, zmysluplnými krokmi nadviazať na dialógy s mládežou a odstrániť rastúce obmedzenia pre organizácie občianskej spoločnosti. Napriek rozdielnym názorom a uznaniu, že neexistuje univerzálne riešenie na prekonanie problémov v členských štátoch, sa všetci rečníci a účastníci spoločne zhodli, že v záujme zachovania demokracie je naliehavo potrebné chrániť mládežnícku občiansku spoločnosť a posilniť jej postavenie.

Celkové zhrnutie záverov a odporúčaní konferencie si môžete prečítať na adrese TU.

ZDROJ: EESC

Ilustračná fotografia: EESC

Tento obrázok nemá vyplnený ALT popisok, jeho názov je 1024px-European_Economic_and_Social_Committee_Logo_2020.svg_.png

Európsky hospodársky a sociálny výbor zastupuje rôzne hospodárske a sociálne zložky organizovanej občianskej spoločnosti. Je poradným inštitucionálnym orgánom a bol založený Rímskou zmluvou v roku 1957. Táto poradná úloha umožňuje jeho člen

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *