Rok 2021 z pohľadu KOZ SR

Prečítajte si výber niekoľkých dôležitých aktivít Konfederácie odborových zväzov SR v roku 2021