Oživenie hospodárstva EÚ – úloha občianskej spoločnosti musí byť jasnejšia

Vo väčšine členských štátov Európskej únie je potrebné objasniť, ako sa budú uplatňovať národné plány obnovy a odolnosti. Rozdelenie zodpovednosti medzi ústrednú, regionálnu a miestnu úroveň je stále nejasné. Európsky hospodársky a sociálny výbor vyjadruje znepokojenie nad týmto stavom a v stanovisku na tému Ročná stratégia udržateľného rastu na rok … Čítať ďalej Oživenie hospodárstva EÚ – úloha občianskej spoločnosti musí byť jasnejšia