M. Uhlerová: „Odmietame dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA“

Včera skončilo medzirezortné pripomienkové konanie k návrhu na uzavretie Dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojených štátov amerických. Konfederácia odborových zväzov SR túto Dohodu jednoznačne a jednoducho odmietla, keďže ju považuje za odporujúcu záujmom SR a Ústave SR: „KOZ SR zásadne nesúhlasí s uzatvorením predmetnej dohody v plnom rozsahu … Čítať ďalej M. Uhlerová: „Odmietame dohodu o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA“