Deň: 7. apríla 2021

Zlý sen

Avizované vymenovanie staronového ministra práce Milana Krajniaka je nemilým prekvapením. Najmä po teatrálnom podaní demisie a návrate do poslaneckých lavíc. („Po dôkladnom zvážení som sa rozhodol, že nebudem členom vlády E.…

Ako ďalej s covidovým príplatkom?

Novelou zákona o sociálnom poistení sa prechodnými ustanoveniami upravilo (zvýšilo) poskytovanie tzv. pandemickej nemocenskej dávky za mesiac apríl 2021, vyplácanej poistencovi (napr. zamestnancovi) pri vzniku jeho dočasnej pracovnej neschopnosti, z dôvodu nariadenia…